Språkguiden

Din källa till information om svenskt skriftspråk, varför särskrivningar borde förbjudas och annan språkfascism.

20061102

Välkommen!

Det här är min nya blogg. Bakgrunden är dels min ständigt ökade frustration över människors oförmåga att utnyttja det svenska skriftspråket korrekt, dels att jag älskar att rätta saker och få gnälla lite grann. För att inga senare missförstånd skall uppstå vill jag klargöra redan från början att min avsikt inte är att förminska eller kränka någon. Jag har inga som helst problem med att personer som har olika typer av språksvårigheter (dyslexi, svenska som andraspråk eller någon annan anledning) skriver fel ibland. Jag är inte heller ute efter att mästra någon, eller rätta människors talspråk. Jag vill helt enkelt kanalisera min frustration på ett i mitt tycke konstruktivt sätt, genom att hjälpa andra och erbjuda ett forum inom vilket dessa frågor kan diskuteras.

När jag nu gjort detta tydligt, kan vi övergå till de roliga sakerna. Låt bloggandet börja!

Vänliga hälsningar

Emil
Er språkfascist i vardagen