Språkguiden

Din källa till information om svenskt skriftspråk, varför särskrivningar borde förbjudas och annan språkfascism.

20061102

Fetstil

Att markera nyckelord i en mening med fetstil kan ha en poäng. I vissa typer av texter eller vissa specifika sammanhang kan det ha en funktion för att budskapet tydligt skall nå fram till läsaren, men detta är inte något som skall användas kontinuerligt i en löpande text. Om denna typ av nyckelordsmarkör utnyttjas till överdrift är det lätt att texten ger ett oseriöst eller oprofessionellt intryck. Det kan också kännas som att läsaren fördummas.

Läsaren förstår i de allra flesta fall hur texten skall tolkas utan att dessa markörer används. I de fall där detta är oklart kan fetstil övervägas, men det är ofta ett bättre alternativ att formulera om meningen, eller texten, på ett sätt som gör att läsaren förstår den. Rekommendationen är alltså att låta festilknappen vara, förutom i underrubriker e dyl, och istället använda sig av ett språkbruk som är förståeligt.

(Exempel på texter där detta förekommer efterlyses.)

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Typografisk hanbok av Christer Hallmark, alla typografers bibel nummer ett, säger att man absolut inte får markera med fetstil, någonsin. Själv tycker jag att den knappen kan plockas bort från ordbehandlare. Om något ska markeras ska detta ske genom kursivering.

/Stoffe i norr

10:56 em  

Skicka en kommentar

<< Home